תקנון האתר

אתר אינטרנט זה נמצא בבעלות חברת “מי אלמה תכשיטים” השימוש באתר וביצוע רכישה דרכו כפופים לתנאים המפורטים להלן: